เปิดกิจกรรมเทศกาลรำแพน (Lake Camp) ประจำปี พ.ศ. 2565

เครือข่ายชุมชนรักษ์นกยูงไทยและไพรพฤกษ์ บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมเปิดเทศกาลรำแพน (Lake camp) ประจำปี 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เพื่อหารือ แนวทางการบูรณาการ ในการจัดโครงการ “ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง” ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นายนริศ ศรีสว่าง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และนางสาวณัฐชา กิจจา เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย เข้าพบ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย

19 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มสัญญาเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

ความคืบหน้าสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย

ประมวลภาพแสดงความคืบหน้าสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ