ความคืบหน้าสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย

ประมวลภาพแสดงความคืบหน้าสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564