เปิดกิจกรรมเทศกาลรำแพน (Lake Camp) ประจำปี พ.ศ. 2565

เครือข่ายชุมชนรักษ์นกยูงไทยและไพรพฤกษ์ บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย ร่วมจัดกิจกรรมเปิดเทศกาลรำแพน (Lake camp) ประจำปี 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ลานรักษ์ข่วงนกยูงห้วยยางขาม นกยูงม่อนหินเขียวดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศในช่วงฤดูหนาว พร้อมชมนกยูงไทย ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูกาลแห่งความรัก ฤดูกาลหาความรักของนกยูงไทย โดยนกยูงเพศผู้จะมีการรำแพนหาง อวดโฉมความงามของแววมยุรา เพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย เพื่อเกี้ยวพาราสี และสืบพันธุ์ต่อไป

ชุมชนรักษ์นกยูงไทยห้วยยางขาม ตั้งอยู่ชายป่าใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นนกยูงที่ข่วงนกยูงห้วยยางขามได้ในบริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม มีบรรยากาศที่ดี มีกิจกรรมการล่องแพลัดเลาะไปตามผืนน้ำมรกตของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณจุดที่นกยูงลงมานั้นจะเป็นเชิงเขาของดินแดนม่อนหินเขียว อันมีการขุดค้นพบหินสีเขียวมรกตอยู่เป็นจำนวนมาก หากเดินทางขึ้นตามสันเขาจะพบจุดชมวิว “ผากากซาก” ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของตำบลห้วยยางขามได้เป็นอย่างดี นอกจากผู้มาเยือนจะได้สัมผัสความงดงามของนกยูงไทยแล้ว บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยางขามยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การตั้งแคมป์ปิกนิก การล่องเรือดูปลากระโดด การตกปลา การเดินป่า ดูดาว ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยือนได้อิ่มเอมใจ มีความประทับใจ และรู้สึกอบอุ่นที่ได้มาเยือน

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจกิจกรรม ณ อ่างเก็บห้วยยางขาม สามารถติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ นายหลักชัย บุดดีคำ ผู้ใหญ่บ้านดงเคียน หมายเลขโทรศัพท์ 093-6793088 หรือ นานธันวรัตน์ อินสุวรรณ (ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว) หมายเลขโทรศัพท์ 080-1553779